Your Bridge to Payroll Solutions

Overweegt u een kennismigrant (expat) aan te nemen?

Bent u op zoek naar hoogwaardige payroll-diensten voor expats in Nederland?

HumanR is gespecialiseerd in de payroll van hoogopgeleide professionals

HumanR is dé specialist op het gebied van Payroll oplossingen voor bedrijven en kennismigranten

Wijzigingen in de salariscriteria voor kennismigranten in 2024

Nieuws

De IND heeft de nieuwe salariscriterium 2024 voor kennismigranten, afgestudeerden en blauwe kaarthouders aangekondigd. Vanaf 1 januari 2024 gelden deze bedragen voor nieuwe aanvragen of verlengingsaanvragen. De bedragen stijgen met 6,45%.

€ 3.909,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant jonger dan 30 jaar. Dat is bruto € 50.660,- (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.
€ 5.331,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant van 30 jaar of ouder. Dat komt neer op een bruto jaarloon van tenminste € 69.089,- (inclusief 8% vakantietoeslag).
€ 2.801,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde of hoogopgeleide. Dat is een bruto jaarsalaris van € 36.300,- (inclusief 8% vakantietoeslag).

YOUR BRIDGE TO PAYROLL SOLUTIONS

Our primary staffing goal is to cost effectively and efficiently cover your specific demands and requirements.

Let us know what your staffing needs, and we shall be glad to offer you our services.