Overweegt u een kennismigrant (expat) aan te nemen?

Ben u bezig om zelf IND-referent te worden, maar zoek u een tijdelijke overbrugging?

Your Bridge to Payroll Solutions

Kennismigrantenregeling

De kennismigrantenregeling is een snelle en relatief eenvoudige procedure voor het inhuren van kenniswerkers van buiten de EU / EER. Het is verreweg de meest populaire optie voor bedrijven die internationaal personeel willen werven. Zo is er geen voorafgaande werkvergunning nodig.

Erkend referent

Om kennismigranten in dienst te nemen, zijn een aantal voorwaarden gesteld. Zo is het noodzakelijk om als werkgever door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) benoemd te worden als erkend referent. Een erkend referent is bevoegd om de aanvraag van de verblijfsvergunning voor de kennismigrant en alle daarbij horende administratieve en juridische verplichtingen te voldoen.

Doordat HumanR al erkend referent is en u het juridisch werkgeverschap uitbesteedt, hoeft uw organisatie dit traject niet te doorlopen en worden alle verplichtingen door HumanR bij u uit handen genomen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op:

Voordelen

Het onderbrengen van uw kennismigrant bij HumanR levert u verschillende voordelen op

Gemak

Door HumanR wordt de vergunning aangevraagd, contractadministratie verzorgd en de financiële zaken voor deze medewerker geregeld. HumanR maakt het eenvoudig en transparant en kan u ook helpen.

Flexibel

Via HumanR hoeft een kennismigrant pas na 5,5 jaar een vast contract aan te bieden. Niet na 2 jaar, zoals gebruikelijk is bij standaard arbeidscontracten.

Financieel voordeel

Doordat HumanR al IND referent is, hoeft de organisatie zelf geen aanvraag als erkend referent te doen en ook de kosten hiervan (€ 3.927,-.) niet te maken.

Snelheid

De IND heeft minder bewijsstukken nodig van een erkend referent zoals HumanR. HumanR kan ook gebruikmaken van een versnelde toelatingsprocedure en verblijfsvergunning. In plaats van drie tot vijf weken streeft de IND ernaar om binnen twee weken een beslissing te nemen.

Zekerheid

HumanR zorgt ervoor dat de wet- en regelgeving juist wordt toegepast en zo ook wordt voldaan aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning. HumanR is als IND-referent ook verantwoordelijk voor de informatie-, administratie-, zorg- en bewaarplicht. HumanR waarborgt deze regels voor de opdrachtgever.

Meer informatie

Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via: 020 244 2242info@humanr.nl

Veelgestelde vragen

Kennismigranten zijn hoogopgeleide buitenlanders uit landen buiten de EU, de EER of Zwitserland die naar Nederland komen om aan de kenniseconomie bij te dragen.Een bedrijf dat kennismigranten in dienst wil nemen, dient zich eerst te registreren als erkend referent bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit proces neemt gauw enkele maanden in beslagen zelfs dan is het niet zeker dat je de vereiste status verkrijgt. Is dit wel het geval, dan krijg je meer verantwoordelijkheden en kunnen er audits worden uitgevoerd. Verder is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het salaris van een kennismigrant aan bepaalde criteria voldoet.

Arbeidsmigranten met een nationaliteit van buiten een EU-, EER-land of Zwitserland kunnen voor de kennismigrantenregeling in aanmerking komen, indien zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Geldig paspoort of ander reisdocument
 • Antecedentenverklaring
 • Arbeids- of gastovereenkomst tussen een werkgever en kennismigrant

Onder de Europese unie en Europese Economische ruimte vallen de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Een kennismigrant met een nationaliteit buiten de EU/ EER heeft een tewerkstelling -en verblijfsvergunning nodig. Deze vergunningaanvragen verlopen via de IND.

Door te gaan payrollen bespaar je niet alleen tijd, maar ook geld. In veel gevallen is payroll per saldo goedkoper dan wanneer je zelf personeel in dienst hebt.

Je bespaart namelijk tijd en geld op:

 • Boekhouding
 • Salarisadministratie
 • Opstellen van arbeidscontracten
 • Oplossen van conflicten
 • Ziekteverzuimverzekering
 • Eventueel verzuim
 • (Financiële) problemen omtrent geschillen
 • Transitievergoeding
 • Het beantwoorden van vragen van personeel
 • Doorbetaling bij ziekte of vakantie
 • Bijhouden van kennis van cao’s en arbeidsvoorwaarden

Onderaan de streep betekent dit in veel gevallen dat je goedkoper uit bent wanneer je gaat payrollen. Daarnaast heb je minder zorgen aan je hoofd en kun je je volledig focussen op jouw onderneming. Dat is natuurlijk ook wat waard!

Wat zijn de voorwaarden voor een werkgever en kennismigrant? Om als kennismigrant aan de slag te gaan in Nederland, wordt een aanvraag voor een verblijfsvergunning en machtiging tot voorlopig verblijf (MVV; bij verblijf langer dan 3 maanden) ingediend bij de IND. Voorwaarde is wel dat er een arbeidsovereenkomst is en dat de kennismigrant over een geldig paspoort/ID-kaart beschikt.

Op de verblijfsvergunning voor kennismigranten komt de aantekening ‘Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist. Andere arbeid niet toegestaan’ te staan. Deze aantekening betekent dat de kennismigrant uitsluitend als kennismigrant mag werken.

Een financieel voordeel voor de kennismigrant is de 30% regeling. HumanR kan deze regeling voor uw medewerkers aanvragen bij de Belastingdienst. Hiermee ontvangt de migrant 30% van zijn loon belastingvrij.

De 30%-regeling houdt in dat de werkgever aan bepaalde werknemers 30% van het loon inclusief de vergoeding, of 30/70 van het loon exclusief de vergoeding, kan verstrekken als vrije vergoeding voor de ‘extraterritoriale kosten’.

Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die een werknemer maakt in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. Deze kosten bestaan onder meer uit de kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen.

De maximale duur om van de 30% -regeling te genieten is vijf jaar.

Aan het in dienst nemen van een kennismigrant, zijn de volgende inkomstencriteria van 2021 verbonden:

 • € 3.484,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant jonger dan 30 jaar. Dat is bruto € 45.152,64 (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.
 • € 4.752,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant van 30 jaar of ouder. Dat komt neer op een bruto jaarloon van tenminste 61.585,92 (inclusief 8% vakantietoeslag).
 • € 2.497,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde of hoogopgeleide. Dat is een bruto jaarsalaris van € 32.361,12 (inclusief 8% vakantietoeslag).


Bovenstaande bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Werkgevers die een kennismigrant een contract voor bepaalde tijd aanbieden, betalen het maandsalaris maal deze bepaalde tijd.

Voorbeeld: bij een contract van 3 maanden voor een kennismigrant van 30 jaar wordt 3 x € 4.752,00 uitbetaald = € 14.256,00

Een kennismigrant die 29 jaar is en een contract voor langere tijd tekent, krijgt ook na zijn 30e het salaris uitbetaald waarmee hij op zijn 29e is gestart.

Voor kennismigranten van buiten de EU geldt een hoger minimumsalaris dan voor werknemers met de Nederlandse nationaliteit. De reden is dat bedrijven hun vacatures eerst moeten proberen te vervullen met mensen binnen Nederland (of de EU) en pas daarna zoeken naar werknemers van buiten Europa.

Het inhuren van een buitenlandse professional is een tijdrovende rompslomp die gepaard gaat met veel kosten. Het goede nieuws is dat dit voorkomen kan worden door te werken met een payrollbedrijf dat complete payrolloplossingen biedt. Sinds haar oprichting in 2008 heeft HumanR zich enkel gericht op de expatmarkt. Wij werken nauw samen met buitengewoon goede immigratieadvocaten in Nederland die het juridische veld volgen en deskundig advies geven.

Wij helpen met alle administratieve en juridische aspecten van het inhuren van een kennismigrant. Bovendien handelen we snel: al binnen 2 weken komt een nieuwe werknemer in dienst van onze payroll-organisatie om te worden uitgeleend aan uw bedrijf.

YOUR BRIDGE TO PAYROLL SOLUTIONS

Our primary staffing goal is to cost effectively and efficiently cover your specific demands and requirements.

Let us know what your staffing needs, and we shall be glad to offer you our services.