Your Bridge to Payroll Solutions

Overweegt u een kennismigrant (expat) aan te nemen?

Bent u op zoek naar hoogwaardige payroll-diensten voor expats in Nederland?

HumanR is gespecialiseerd in de payroll van hoogopgeleide professionals

HumanR is dé specialist op het gebied van Payroll oplossingen voor bedrijven en kennismigranten

Privacy Statement & Disclaimer

 

Disclaimer

HumanR heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. HumanR kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. HumanR besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat via de site van HumanR toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. HumanR kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.
 

Privacy

HumanR gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van haar bezoekers. Via deze website door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken wij slechts voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld. Uw gegevens worden niet zonder uw goedkeuring aan derden verstrekt.
 

Copyright

HumanR behoudt zich het auteursrecht op de via deze site verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, foto- en videomateriaal. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HumanR  mogen de teksten of grafische voorstellingen in de site niet openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

YOUR BRIDGE TO PAYROLL SOLUTIONS

Our primary staffing goal is to cost effectively and efficiently cover your specific demands and requirements.

Let us know what your staffing needs, and we shall be glad to offer you our services.