Your Bridge to Payroll Solutions

Overweegt u een kennismigrant (expat) aan te nemen?

Bent u op zoek naar hoogwaardige payroll-diensten voor expats in Nederland?

HumanR is gespecialiseerd in de payroll van hoogopgeleide professionals

HumanR is dé specialist op het gebied van Payroll oplossingen voor bedrijven en kennismigranten

Wat houdt de 30% regeling in?

De 30%-regeling is een Nederlandse belastingvrijstelling voor werknemers uit het buitenland die zijn ingehuurd om in Nederland te werken. Kennismigranten komen hier bijna altijd in aanmerking voor deze regeling.

Wat zijn de voorwaarden?

Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling zijn er een aantal voorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen:

 • De werkgever en werknemer zijn schriftelijk overeengekomen dat de 30%-regeling van toepassing is.
 • De werkgever staat geregistreerd bij de Nederlandse belastingdienst en betaald loonheffingen.
 • De werkgever heeft de werknemer in het buitenland geworven of laten overkomen uit het buitenland.
 • De werknemer voegt iets toe qua expertise aan de Nederlandse economie (voor kennismigranten is dat vrijwel altijd het geval).
 • Op het moment dat de werkgever de werknemer heeft aangenomen heeft deze binnen de voorafgaande 2 jaar niet meer dan 16 maanden binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.
 • Het salaris van de werknemer bedraagt tenminste € 38.347 per jaar, tenzij de werkgever iemand met een PhD- en masterdiploma inhuurt die jonger is dan 30 jaar. In het laatste geval moet het minimumsalaris € 29.149 bedragen.

Belastingvoordeel expats

De Nederlandse wetgeving heeft verschillende nadelen, maar biedt in bepaalde situaties ook interessante voordelen voor opdrachtgevers en kennismigranten. Het belangrijkste voordeel is de 30%-regeling. Als uw medewerkers in aanmerking komen voor deze belastingregeling, kan dit leiden tot een aanzienlijke vermindering van het belastbaar inkomen voor de werknemer.

De 30%-regeling staat voor het terugbetalen van eventuele extraterritoriale kosten die de werknemer maakt doordat hij/zij in Nederland werkt. Dit zijn kosten die bijvoorbeeld zijn gemaakt voor de verhuizing, taalcursus of dubbele woonlasten. Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet een werknemer aan bepaalde criteria voldoen. Wilt u meer weten over de 30%-regeling, dan vernemen wij dat graag.

Staat u op het punt om een nieuwe kennismigrant wonend binnen of buiten de EU/EER-lidstaat en/of wonend in Zwitserland aan te nemen? Neem dan contact op met HumanR voor meer informatie over het payrollen van kennismigranten.

Vraag direct een offerte aan.

Belangrijk om te weten

De volgende inkomenscriteria zijn verbonden bij het aannemen van een kennismigrant:

 • De 30% regeling mag maximaal 5 jaar worden toegepast.
 • De werkgever moet de aanvraag binnen 4 maanden indienen na de 1e werkdag in Nederland. Anders kan de 30% niet meer met terugwerkende kracht toegepast worden.
 • Kosten van een Internationale School kunnen, naast de 30% regeling, extra netto vergoed worden door je werkgever.
 • Met de 30% regeling kan de werknemer zijn niet-Nederlandse rijbewijs omwisselen.
 • Als de werknemer van werkgever wisselt kan hij de 30% regeling voortzetten mits hij binnen drie maanden een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan met zijn nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever moet wel opnieuw een aanvraag indienen.

YOUR BRIDGE TO PAYROLL SOLUTIONS

Our primary staffing goal is to cost effectively and efficiently cover your specific demands and requirements.

Let us know what your staffing needs, and we shall be glad to offer you our services.