Your Bridge to Payroll Solutions

Overweegt u een kennismigrant (expat) aan te nemen?

Bent u op zoek naar hoogwaardige payroll-diensten voor expats in Nederland?

HumanR is gespecialiseerd in de payroll van hoogopgeleide professionals

HumanR is dé specialist op het gebied van Payroll oplossingen voor bedrijven en kennismigranten

Expats in Nederland

Blogs

Jaarlijks komen er steeds meer expats naar Nederland. Een van de redenen hiervoor is dat Nederland veel nadruk legt op innovatie en de kenniseconomie. Dit betekent dat het aantrekken van hoogopgeleide kenniswerkers de sleutel is tot juist die ontwikkeling.

Sinds Nederland zijn regels voor de toelating van niet-EU-kenniswerkers heeft versoepeld, werven werkgevers steeds meer hoogopgeleide migranten.

De meeste expats wonen in de grotere steden van Nederland, waar de meeste technologiebedrijven zijn gevestigd. Dit is met name het geval in Amsterdam. Amsterdam heeft zich gevestigd als een serieuze speler op de internationale tech-scene. Er zijn hier meer dan 2.216 technologiebedrijven die in totaal 77.000 mensen in dienst hebben, goed voor 14% van het lokale personeelsbestand. Techbedrijven kunnen toegang krijgen tot bedrijven in elke sector. Meer dan 450 multinationals hebben hun wereldwijde of Europese hoofdkantoor in Amsterdam, waaronder Heineken, Philips, Stryker, Tesla, Nike, Netflix, ING en Tommy Hilfiger / PVH.

Als een bedrijf niet als zodanig in Nederland is geregistreerd, kan het moeilijk blijken hier werk te vinden. Dit komt door het ontbreken van financiële bekwaamheid of vergelijkbare factoren. Het verkrijgen van de nodige referenties van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan het proces ook enigszins tijdrovend en tijdrovend maken. Daarom bieden wij expats de mogelijkheid om op payrollbasis te werken. Zodat u hier als medewerker zo snel mogelijk aan de slag kunt. We kunnen het hele proces van werken in Nederland voor u en uw werkgever een stuk eenvoudiger maken.

YOUR BRIDGE TO PAYROLL SOLUTIONS

Our primary staffing goal is to cost effectively and efficiently cover your specific demands and requirements.

Let us know what your staffing needs, and we shall be glad to offer you our services.