Your Bridge to Payroll Solutions

ARE YOU CONSIDERING HIRING A HIGHLY SKILLED MIGRANT?

ARE YOU LOOKING FOR HIGH-QUALITY PAYROLL SERVICES IN THE NETHERLANDS?

Wijzigingen in de salariscriteria voor kennismigranten in 2022

Nieuws

De IND heeft de nieuwe salariscriterium 2022 voor kennismigranten, afgestudeerden en blauwe kaarthouders aangekondigd. Vanaf 1 januari 2022 gelden deze bedragen voor nieuwe aanvragen of verlengingsaanvragen.

€ 3.549,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant jonger dan 30 jaar. Dat is bruto € 45.995.00 (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.
€ 4.840,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant van 30 jaar of ouder. Dat komt neer op een bruto jaarloon van tenminste € 62.726.00 (inclusief 8% vakantietoeslag).
€ 2.543,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde of hoogopgeleide. Dat is een bruto jaarsalaris van € 32.957.00 (inclusief 8% vakantietoeslag).
 

Ook zijn de IND leges voor 2022 bekendgemaakt. De IND leges voor de aanvraag verblijfsvergunning als kennismigrant, overplaatsing binnen een onderneming (ICT) en de Europese Blauwe Kaart worden € 345. Ook voor een aanvraag verlenging van deze verblijfsvergunningen zijn de IND leges € 345.

YOUR BRIDGE TO PAYROLL SOLUTIONS

Our primary staffing goal is to cost effectively and efficiently cover your specific demands and requirements.

Let us know what your staffing needs, and we shall be glad to offer you our services.