Your Bridge to Payroll Solutions

ARE YOU CONSIDERING HIRING A HIGHLY SKILLED MIGRANT?

ARE YOU LOOKING FOR HIGH-QUALITY PAYROLL SERVICES IN THE NETHERLANDS?

Wijzigingen in de salariscriteria voor kennismigranten in 2021

Nieuws

De IND heeft de nieuwe salariscriterium 2021 voor kennismigranten, afgestudeerden en blauwe kaarthouders aangekondigd. Vanaf 1 januari 2021 gelden deze bedragen voor nieuwe aanvragen of verlengingsaanvragen.

€ 3.484,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant jonger dan 30 jaar. Dat is bruto € 45.152,64 (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.
€ 4.752,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant van 30 jaar of ouder. Dat komt neer op een bruto jaarloon van tenminste € 61.585,92 (inclusief 8% vakantietoeslag).
€ 2.497,- (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde of hoogopgeleide. Dat is een bruto jaarsalaris van € 32.361,12 (inclusief 8% vakantietoeslag).

YOUR BRIDGE TO PAYROLL SOLUTIONS

Our primary staffing goal is to cost effectively and efficiently cover your specific demands and requirements.

Let us know what your staffing needs, and we shall be glad to offer you our services.